Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

LEADER

EU-projekt LEADER har som syfte att bygga ut fibernätet på landsbygden.

Projektets syfte är att hjälpa landsbygden att utvecklas genom utbyggnad av fiberbredband, som bidrar till att människor kan leva och verka på landsbygden.

Aktiviteterna i projektet består i att mobilisera boende, företagare, föreningar, byalag med flera på landsbygden inom Kramfors kommun för att öka intresset och förståelsen av behovet av fiberbaserat bredband på glesbygden. Detta innebär bland annat informationsmöten, försäljningsaktiviteter, planering av projekt och kommunikationshjälp. Detta för att bidra med nytänkande på glesbygden gällande sysselsättningsmöjligheter, företagande och boendemöjligheter.

Projektets mål är att få in 1000 st intresseanmälningar för fiberanslutning i områden där det annars inte är kommersiellt gångbart att bygga ut fiberbredband.

INFORMATION OCH KONTAKT
Kontaktperson: Mattias Ågren, projektledare, mattias.agren@mediateknik.com,
0612-70 10 90

to top