Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Om Mediateknik

Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar en kommunikationsstruktur via fiber, kabel och telenät för uppkoppling av Internet, television och telefoni inom Kramfors kommun.

Mediateknik bygger en viktig infrastruktur, som gör Kramfors med Höga Kusten till en attraktivare plats att bo, arbeta och leva i.

Vår målsättning

Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av bredband i Kramfor kommun. Nu och i framtiden.

Kommunalt bolag

Mediateknik AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av information, i första hand inom Kramfors kommun. Det innebär i praktiken att vi äger och utvecklar en infrastruktur, där tjänsteleverantörer och andra kunder kan hyra förbindelser för överföring av tjänster och funktioner. Vi ansvarar även för den tekniska driften på nätet.

Bredband för framtiden

Vår målsättning är att vara den ledande bredbandsleverantören i kommunen. Idag ansluter vi fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och villor. Vårt bredbandsnät ska, med hjälp av successiv utbyggnad och ständig utveckling med ny teknik, göra det möjligt att använda alla typer av bredbandstjänster, nu och i framtiden.

Ett av våra delmål är att fortsätta anslutningen till alla som har behov av snabbare kommunikation i Höga Kusten-området. Vi har redan förberett på flera platser för att snabbt kunna erbjuda de rätta lösningarna.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top