Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Integritetspolicy

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Mediateknik följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna, samlas in och används för att leverera de uppgifter Mediateknik behöver för att kunna hjälpa dig som kund. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Dina personuppgifter tillsammans med din information sparas hos Mediateknik så länge som behövs för att hjälpa dig som kund. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Mediateknik.

Mediateknik är ett kommunalt bolag vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av bolagets allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Mediateknik, kundservice@mediateknik.com, telefonnummer +46 612 70 10 90, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top