Kyrkdal-Air2Fibre

2017-12-21

Nu är det klart! 


Kyrdals första utbyggnadsetapp av Air2fibre är klar för tjänstebeställning och första testet är redan genomfört till hushållen.

På vår hemsida, www.mediateknik.com finns samtliga tjänsteleverantörer, ni kan klicka på respektive tjänsteleverantörslogga för att komma till deras  hemsida där kan ni jämföra tjänster och erbjudanden.

Ifall er adress inte dyker upp hos en tjänsteleverantör så kan det vara så att er adress inte hunnit registreras in i dom digitala beställningssystemen som tjänsteleverantörerna har, då kan ni ringa in er beställning hos tjänsteleverantören.

I övrigt rekommenderar vi att man använder en router med minst AC-standard i överföring, och om möjligt även MESH.
MESH teknologi är framförallt önskvärt ifall man vill kunna utvidga sin räckvidd på det trådlösa nätverket, eller redan har ett stort hus. Detta för att få den bästa upplevelsen av er nya uppkoppling.

Nu när stamlänken är klar för Kyrkdal så kommer nästa installationsvåg av Line Of Sight-kunder enbart behöva en installation på fastighetssidan, vilken beräknas ta cirka 1½ timme.
Ifall du inte redan skickat in ditt avtal, gör det så snart som möjligt!

 

 
2017-07-22

Nu är Air2Fibre-projektet i Kyrkdal startat!
Under nästa vecka, vecka 35, kommer det fysiska arbetet påbörjas för att leverera produkten Air2fibre till Kyrkdal och kundbokningarna i etapp 1 kommer sedan börja bokas in
Etapp 1 är de hushåll som ligger inom 3km från masten på Dalsberget och har fri sikt från sin fastighet till masten.

Byggmöte kommer hållas på torsdag och efter detta kommer mer detaljerad information till bygden och tecknade avtalskunder i etapp 1.
Information om övriga områden i Kyrkdal kommer längre fram och byggnationen planeras och genomförs eftersom vi uppnår det kundunderlag som behövs.

Så har ni inte skickat in ert Air2fibre-avtal ännu, gör detta så fort som möjligt för att påskynda övrig utbredning av Air2Fibre i området.