• Hem
  • Kundservice
  • Nyheter
  • Nytt verktyg för beställning av tjänster

Miljardsatsning på bredbandsutbyggnad

Regeringen satsar 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Detta är en uppskattad hjälp för överlevnad och konkurrenskraft i glesbygden.

Målet är 90%
Regeringens mål är att 90% av Sveriges hushåll skall ha tillgång till bredband om minst 100/100 Mbit till år 2020. För att nå detta mål har ett särskilt glesbygdsstöd tagits fram. Bidrag ur detta kan sökas av lokala intressegrupper för byggnation av en ny IT-infrastruktur i glesbygden.
Tack vare detta stöd är det i dagsläget upp 60% billigare att uppgradera sitt hushåll till den nya IT-infrastrukturen, förutsatt att finansieringsansökan till projektet blir beviljad.

Mycket mer än Internet
Bredbandsutbyggnaden förknippas vanligen med tjänster som Internet och TV, men det handlar om så mycket mer än bara mediatjänster. Detta är en framtidsförberedelse för smarta hem med inslag som larm, hemtjänst, fjärrbevakning, fjärrstyrning, arbetstjänster i hemmet och mycket mer.

Inga bidrag till tätorter
Eftersom stödet till bredbandsutbyggnad ligger inom landsbygdsstödet, så är det Jordbruksverket som har rollen som stödreglerare. Verket har reviderat stödet sedan tidigare perioder och bl.a. utfört marknadsanalyser för att reglera, vilka områden som är stödberättigade.
Den senaste förändringen skedde den 2 april 2015 och innebär att inget område med mer än 200 invånare har rätt till stöd. Analytikerna har kommit fram till att det är möjligt för marknaden att bygga ut bredbandsnät utan stöd i alla tätorter. Som tätort räknas en ort med minst 200 invånare och där det är maximalt 200 meter mellan husen som räknas in.
Tätortsindelningen beräknas i Sverige vart femte år av SCB, ny statistik från SCB skall presenteras 2015.