• Hem
  • Kundservice
  • Nyheter
  • Nytt verktyg för beställning av tjänster

Oklara regler försenar lokala bredbandsprojekt

Riktlinjerna, som ska gälla för bidrag till den lokala utbyggnaden av bredband, är ännu inte spikade. Någon gång i juni väntas EU-kommissionen ta ställning till förslaget som finns i Jordbruksverkets landsbygdsprogram, och som sedan ska ligga till grund för bl.a. bidragsnivån till lokala bredbandsprojekt.
 – Detta innebär att vi som projektägare delvis blir handlingsförlamade, eftersom många variabler fortfarande inte är kända, säger Mediatekniks vd Tomas Jansson.
 – Vi jobbar för fullt med kommande och pågående projekt, men tyvärr kan vi i dagsläget inte gå ut med information om t.ex. anslutningsavtal, betalningslösningar och byggmetoder.
Hos Mediateknik är man, med sina nya arbetsmetoder och verktyg för denna typ av byggplanering, väl rustade för ev. förändringar i bidragssystemet. Ett bra förarbete ute i de lokala grupperna ger också flexibilitet i den slutliga anpassningen.
Fördröjningen innebär att beslut om beviljade projektstöd kan lämnas tidigast efter sommaren 2015.