Vad är en teknikbod?

Teknikboden är en mindre byggnad med egen el och klimatanläggning för placering av en kommunikationsnod.