Vad är en nod? (kommunikationsnod)

Noden är en sammankopplings- eller knutpunkt för fiber och aktiv utrustning i ett bredbandsnät. I noden kopplas t.ex. byanät samman med stamfibernätet. Noden kan vara placerad i ett kopplinsskåp eller rum/utrymme i en befintlig fastighet eller i en teknikbod.