Vad är stamfiber?

Stamfibernätet är bredbandsnätet mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernätet ansluts teknikbodar/noder som vi sedan ansluter till fastigheter i lokala byanät.