Svartfiber i kommunnätet

I kommunnätet finns det en viss överkapacitet när det gäller tillgången på fibrer.
Den överkapaciteten kan hyras som s.k. svartfiber av den som t.ex. har behov av att själv bestämma kapaciteten på sin bredbandsuppkoppling.

Vad kostar det?
Priset för hyra av svartfiber är detsamma i hela kommunnätet, oavsett vem som hyr eller hur mycket ledig fiber det finns på en viss sträcka. Samma prislista gäller alltså för alla våra kunder, som i dag bl.a. är teleoperatörer, serverhallar, privata företag, aktiebolag och föreningar.
Vi ser det som en rättvisefråga att hålla samma priser för alla och att alltså inte tillåta någon särbehandling eller möjlighet att förhandla om priset. På samma sätt som man t.ex. inte kan räkna med att ett telebolag sänker den fast avgiften för telefoni, för att det finns mycket ledig kopparkabel förbi fastigheten. Eller att ett elbolag sänker nätavgiften för att elkablarna är överdimensionerade.
Från teknikbod till slutkund har vi ett fast pris, oavsett hur lång fibern är, på 125:-/mån + moms. I vår mall för prisberäkning tar vi dessutom hänsyn till längden på den aktuella stamfibern och dividerar hyrespriset för den med antal kunder. Stamfiberkostnaden läggs sedan ihop med anslutningskostnaden för svartfiber för att få fram totalpriset.

Prisexempel
255 kunder anslutna och med 2,5 mil stamfiber till samma teknikbod/nod:
1 st. stamfiber 2,5mil: 7.024:-/mån. 1 fiberpar: 7.024 x 2 = 14.048:-/mån.
14.048:-/255 kunder = 55,10:-/mån.
Kundanslutning svartfiber (Från teknikbod/nod till hushåll): 125:-/mån. + Stamfiber 55,10:-/mån = 180,10:- + moms/hushåll.
Totalt/hushåll: 225,10:-/mån. inkl. moms.

OBS: Om det finns behov av plats för utrustning i teknikbod/nod, så tillkommer en hyreskostnad för detta.